A Tanszék története

A győri jogászképzés - tekintettel a Győri Királyi Jogakadémia működésére - újraindításától kezdődően a Tanszék által jelenleg gondozott tudományterületek az ELTE-ÁJK-SZIF Oktatási Intézetének Civilisztikai Tanszékéhez tartoztak. A Széchenyi István Egyetem megalakulásától, 2002. január 1-jétől kezdődően önálló tanszék, a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék gondoskodik e három tudományterület oktatásáról és kutatásáról.

A Tanszék filozófiája tetten érhető a Tanszék elnevezésében is: integrált és interdiszciplináris módszerrel óhajtunk közelíteni azon jogterületek felé, amelyek bár elsőre talán távolabb esnek egymástól, jobban megvizsgálva azonban a gazdasági élettel való direkt összefonódásuk alapján végső soron összetartoznak.

A Tanszék profilja ennek megfelelően rendkívül tarka és szerteágazó. Ez a sokszínűség megmutatkozik a kutatási területek nagy száma mellett abban is, hogy Tanszékünk számos tárgy oktatásáról gondoskodik a jogi karon is és társkarainkon egyaránt. Egyszerre biztosítjuk a nem jogász hallgatók számára azt, hogy a gazdasággal kapcsolatos jogi szabályozás alapjaiba belekóstolva biztosabb és megalapozottabb képet kaphassanak a mindennapok üzleti-gazdasági folyamatairól, illetve azt, hogy a jogász szakos hallgatók elmélyült, összetett és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek megfelelő elméleti alapokon.

A jogászképzésben a Tanszékünk által oktatott főkollégiumi stúdiumaink közös jellemzője, hogy valamennyi kurzus mellett gyakorlatokat is indítunk, biztosítva, hogy az elmélet és a mindennapi jogászi praxis közötti, sokszor ijesztően nagynak látszó szakadék ne tűnjön áthághatatlannak. Hitvallásunk, hogy amennyire az egyetemi oktatás keretei engedik, törekedjünk bemutatni a jogi szabályozás mellett a jog 'életét' is, hiszen nem lehet elég korán szembesülni azzal, hogy nem elég a cégeljárás, a kereskedelmi ügyletek, a munkaszerződés vagy az ingatlanok jogi szabályozásának csínját-bínját megtanulni, hanem legalább ekkora hangsúlyt kell fektetni arra, hogy megismerjük azt, hogy a személytelen és elvont normák hogyan alkalmazhatók egy-egy konkrét eset kapcsán.

E célkitűzésünk megvalósítása érdekében Tanszékünk több külsős óraadót kért fel arra, hogy egy-egy speciális, a gyakorlatban jelentős szerepet játszó jogterületről, jogintézményről fakultatív vagy alternatív előadásokat tartsanak. E kínálattal, amely szervesen illeszkedik a Tanszék oktatói által jegyzett és vezetett kurzusokhoz, Tanszékünk a kötelező főkollégiumi stúdiumok mellett a választható tárgyak széles skáláját nyújtja a hallgatók számára.

Tanszékünk munkatársai egyrészt egyetemi oktatók, akik mindannyian egy-egy tudományterület kutatói is, nem ritkán olyan jogászok, akik a mindennapok joggyakorlatában is tevékenykednek. Külsős óraadóink pedig bírák, ügyvédek, gyakorlati szakemberek, akik egy-egy jogterület elismert művelői és a gyakorlatban szerzett ismereteiket, tapasztalataikat adják át oktatási tevékenységük során.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
Diplomaátadó ünnepély - DFK nem jogász szak 2021. július 17. 14:00 - 16:00