Tantárgyak

 

A Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék által oktatott tárgyak

 

Kötelező tárgyak a jogászképzésben

 • Társasági és szövetkezeti jog előadás és szeminárium
 • Kereskedelmi jog előadás és szeminárium
 • Agrárjog
 • Munkajog előadás és szeminárium

 

Alternatív tárgyak a jogászképzésben

 • Környezetjog
 • Ingatlan-nyilvántartási jog
 • A hazai és közösségi agrárjog egyes kérdései
 • Társadalombiztosítás a gyakorlatban
 • Munkajog a bírói gyakorlatban

 

Fakultatív tárgyak a jogászképzésben

 • A társasági jog Európában, az Egyesült Államokban és Japánban
 • A nemzetközi versenyjog egyes fejezetei
 • Biztosítási jog
 • Értékpapírjog
 • Fizetésképtelenségi jog a gyakorlatban
 • Tőzsdejog, tőzsdei ügyletek
 • Szövetkezeti jogi ismeretek
 • A környezetjog alapjai
 • A munkajogi felelősség elmélete és gyakorlata
 • Válogatott ítéletek az EUB munkajogi ítéleteiből

 

Nem a jogászképzés keretében oktatott tárgyak:

 • Gazdasági jog
 • Gazdasági jog és iparjogvédelem
 • Kereskedelmi jogi alapismeretek
 • Magyar üzleti jog
 • Fuvarjog
 • Nemzetközi fuvarjog
 • Szállítmányozási jog
 • EU-környezetjog
 • Munkajogi és társadalombiztosítási ismeretek
 • Európai közösségi munkajog

A tantárgyi tematikák megtalálhatóak a hallgatói Neptun-felületen.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00