Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes

mb. óraadó

Korábbi munkahelyein, a Földmuvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban a jogalkotási munka, különösen az európai közösségi agrárjog harmonizációjával kapcsolatos feladatok teljesítése során az agrárjog egyes területeit, majd a Magyar Szabadalmi Hivatalban a szellemi tulajdonvédelmi szabályozást és jogalkalmazási gyakorlatot ismerte meg.

A Miskolci Egyetemen és a Szent István Egyetemen európai agrárjogi, illetve a növénynemesítéssel jogi szabályozásáról szóló tárgyakat oktatott. Jelenleg a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában doktori képzésben vesz részt. A PhD. értekezése témája: A növényfajta-oltalom hazai és közösségi szabályozása. Kutatási területei ezen kívül: az agrárjog harmonizációja az európai közösségi joggal, a közösségi élelmiszerjog, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredet-megjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalma, a borok és a szeszesitalok eredet-megjelöléseinek oltalma, az új növényfajták oltalmának hazai, nemzetközi és közösségi szabályozása.
Kutatási témáiban több hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást, számos cikk, tanulmányok és szakkönyv részletek szerzője.
Oktatott tárgyak: A hazai és a közösségi agrárjog egyes kérdései

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00