Dr. Vermes Attila

egyetemi tanársegéd

Egyetemi tanulmányait tanszékünkön folytatott egy év demonstrátori tevékenység után 2004-ben fejezte be az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának győri képzési helyén, cum laude eredménnyel. 2004 és 2007 között az ELTE- Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója volt a Polgári Jogi Tanszék doktoranduszaként, a Doktori Iskolában abszolutóriumot szerzett. Oktatási tevékenységét Tanszékünkön végzi, 2007-ben nevezték ki gyakornoknak. Nyelvismerete: angol, német.

Átfogó kutatási témája a biztosítási jog szabályozása, amely egyúttal a PhD-disszertáció témája is. Ezen belül kiemelt kutatási területe a biztosítási szerződési jog, illetve a biztosítás és a polgári jogi felelősség kapcsolata. Állandó tagja a Magyar Jogász Egylet Biztosításjogi Szakosztályának (Magyar AIDA Szekció), illetve rendszeres résztvevője a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság Gazdasági és Polgári Jogi Munkabizottságának, valamint a Miskolci Egyetem rendezte Polgári Jogot Oktatók Találkozóinak.

2007-ben tagja volt a Doktoranduszok Országos Szövetségének, valamint a biztosítási szakjogász szakirányú továbbképzési szak képzési követelményeinek megállapítására létrehozott szakkonzorciumnak. 2007-ben rész vett a Közlekedéstudományi Egyesületének szervezésében az új Polgári Törvénykönyv fuvarozási fejezetének vitájában.

2009. őszén két hónapos kutatómunkát folytatott a Koppenhágai Egyetem Jogi Karán a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) ösztöndíjasaként.

Oktatott tárgyak: Társasági és szövetkezeti jog, Kereskedelmi jog, Értékpapírjog, Biztosítási jog, Tőzsdejog,  Magyar üzleti jog, Közlekedési kereskedelem technikája (Fuvarjog), Szállítmányozás. A jogász szakon évfolyam-, szakkollégiumi, tudományos diákköri dolgozatok és diplomamunkák konzulense, valamint a Polgári jog tárgy záróvizsgáinak rendszeres jegyzője.

A tanszék minőségügyi megbízottja, Poszeidon-koordinátora, tanszéki és kari honlap-felelős, 2009-től a tanársegédek és adjunktusok szavazati jogú képviselőjeként a Kari Tanács tagja. 2010-től 2012-ig a Magyar Jogász Egylet Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének titkára, valamint a Magyar Jogász Egylet Küldöttgyűlésének tagja.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00