Dr. Szitha Zsuzsanna

Szakmai önéletrajz

Jogi diplomámat 1977-ben szereztem meg az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, jogi szakvizsgámat 1982-ben tettem le.

A diplomám megszerzését követően, kezdetben a gyermekvédelem volt a fő munkaterületem, ahol gyámügyi főelőadóként, majd a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjeként láttam el a munkámat, később az utóbbiak vezetője lettem. Részt vettem a Gyermek-, Ifjúsági és Családjogi Deregulációs és Kodifikációs Bizottság munkájában.

1993 május 1-jén neveztek ki bíróvá, ahol munkát 2009. június 29-ig láttam el, munkavégzési helyem a Fővárosi Munkaügyi Bíróság volt. Tárgyaltam munkaügyi és társadalombiztosítási pereket. Jelenleg nyugdíjas vagyok.

Oktatóként részt vettem közép és felsőfokú szakképzésekben (pl. jogi asszisztensi), valamint tartottam előadósokat.

A munkajoggal kapcsolatban készítettem irat-mintatárat, lektoráltam könyvet, írtam és jelenleg is írok cikkeket, valamint szerzőként részt veszek közalkalmazotti kézikönyv írásában. A munkajogon belül fő területemnek a közalkalmazotti jogviszonyt tekintem.

Az egyetemen 2001/2002. tanév óta megbízott óraadóként tanítom A munkajog a bírói gyakorlatban című alternatív tárgyat, és a 2008/2009. tanév óta a Munkajogon belül én tartom a társadalombiztosítási jogi előadásokat.

Budapest, 2010. május 7.

 

dr. Szitha Zsuzsanna

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00