Dr. Göndör Éva

egyetemi adjunktus

Egyetemi tanulmányait 2000-ben fejezte be az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának győri képzési helyén, cum laude eredménnyel. Ettől az évtől kezdődően a Széchenyi István Egyetemen (illetve jogelődjénél) egyetemi tanársegéd, majd 2004-től egyetemi adjunktus.

2003-ban Európa jogi szakjogász képesítést szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2007-ben jogi szakvizsgát tett. Tagja a Magyar Munkajogi Társaságnak és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Akadémiai Bizottságának.

Kutatási területei a munkajog terrénumára esnek, különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre, a nők és a gyermeket nevelők munkajogi védelmére. Szakmai érdeklődése kiterjed továbbá a munkavégzésre irányuló egyes jogviszonyok elemzésére, a munkaviszony fogalmi elemeire, illetve az Európai Unió munkajogi szabályozására és annak közösségi joggyakorlatára.


Oktatott tantárgyak:

Munkajog (előadások tartása és szemináriumok vezetése joghallgatóknak)

Az Európai Unió munkajoga (előadások a nemzetközi kapcsolatok szak hallgatóinak és fakultatív előadások joghallgatóknak)

Válogatott ítéletek az Európai Bíróság munkajogi ítéleteiből (fakultatív előadások joghallgatóknak)

Szociális ellátás joga (előadások a szociális munkás szak hallgatóinak)

Főbb publikációk:

  • Gondolatok a bírói jogalkotásról. In Arany Tóth Mariann et al.: Liber Amicorum. Studia Stephano Kertész Dedicata. Budapest, 2004, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, /Bibliotheca Iuridica. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványai, 12./ 116–126. p.
  • A munkaviszony elhatárolása a megbízási és a vállalkozási jogviszonyoktól. In Lehoczkyné Kollonay Csilla – Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum. Studia Ida Hágelmayer. Budapest, 2005, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék. /Bibliotheca Iuridica. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványai, 23./ 175–188. p.
  • A részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unióban és Magyarországon. In Kis- és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén. Győr, 2004, Széchenyi István Egyetem, 188–198. p.
  • A Munka Törvénykönyve legjelentősebb változásai – megalkotásától napjainkig. In Leviatán. Győr, 2007, UNIVERSITAS-GYŐR Kht. 65–81. p.
  • Kiss György: Az Európai Unió munkajoga. Magyar Jog, 2002. október, 632–634. p. (XLIX. évf. 10. sz.)
  • Új fejezet a Munka Törvénykönyvében – a távmunka jogi szabályozása. Munkaügyi Szemle, 2004. szeptember, 19–22. p. (XLVIII. évf. 9. sz.)
  • Az egyenlő bánásmód elve az Európai Unió munkajogában. Magyar Jog, 2004. november, 697–699. p. (LI. évf. 11. sz.)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00