dr. Glavanits Judit

Fogadóóra: szerda 8.00 - 9.30.

Kutatási terület: kockázati tőkebefektetések, nemzetközi pénzügyek, nemzetközi fizetések joga, a kereskedelmi szerződések feltételei és pénzügyi teljesítése

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve

Szak

Képzési rend

Nemzetközi kollíziós magánjog

jogász

nappali

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

jogász

nappali

Exportszerződések

jogász

nappali, levelező

EU-jogi esettanulmányok

jogász, nemzetközi igazgatás

nappali, levelező

Jogesetek a Nemzetközi Magánjogi Kódex köréből

jogász

nappali

Szemelvények az EUB esetjogából

jogász

nappali

Bankügyletek

jogász

nappali

Nemzetközi pénzügyek

nemzetközi igazgatás BA

nappali, levelező

Nemzetközi fizetések gyakorlata

jogász

nappali

Bevezetés az üzleti jog világába

jogász

nappali

Szimulációs esetgyakorlatok

európai és nemzetközi igazgatás, MA

nappali, levelező

Angolszász jog

nemzetközi igazgatás BA

nappali, levelező

Ágazati szakpolitikák

európai és nemzetközi igazgatás, MA

nappali, levelező

 

 

Szakmai önéletrajz:

 

dr. Glavanits Judit 1981-ben született Szombathelyen. Általános és középiskolai tanulmányait Szombathelyen folytatta, 2000-ben érettségizett a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Diplomáját 2005-ben szerezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Győri Tagozatán.

 

Munkatapasztalat:

2002-2004 polgári ügyvéd mellett eseti megbízott, nemzetközi ügyfelekkel kapcsolattartás

Ezen idő alatt: az Igazságügyi Minisztérium ügyfélszolgálatának munkatársa Győrben

2002 - 2003 Munkaközvetítő iroda megyei vezetője

2007. május – 2010. május  Eurorisk Kft., pénzügyi tervező, tréner, kiemelt ügyfelekért felelős országos projektmenedzser, vállalkozási hitelközvetítő

2005. szeptember – 2009. augusztus Széchenyi István egyetem PhD hallgatója, nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirány, EU-s pénzügyek kutatási téma

2005. szeptember – folyamatosan Széchenyi István Egyetem oktatója nemzetközi kereskedelmi jogi tantárgyakban, nemzetközi pénzügyek angol és magyar nyelvű oktatása, nappali, levelező és szakirányú képzéseken gazdasági, pénzügyi, nemzetközi pénzügyi tárgyak oktatása

2010 szeptembertől folyamatosan a PSZÁF pénzügyi közvetítők hatósági képzésének oktatója

 

Publikációs lista:

 

1. A kockázati tőke szerepvállalásának nehézségei Magyarországon, in: Gulyás László (szerk.): Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Konferenciakötet. Eötvös József Főiskola, Baja, 2007.

2. A kockázati tőkebefektetések jogi környezete – a JEREMIE program. In: Svéhlik Csaba (szerk.): (Világ)gazdaságunk aktuális kérdései. Előadáskötet. Mór, 2007. 397-405. [CD-formátumú kiadvány]

3. Quo Vadis EU? Financing SMEs in the EU, in: FIKUSZ 2007. Budapest Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar, Budapest, 2007. 13 p. [elektronikus formátum]

4. A kockázati tőke szerepe a gazdaságfejlesztésben, in: Politikai Régió – Régiópolitika. (szerk. Benkő Péter) Széchenyi István Egytem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. 99-107.

5. Bevezetés az állam gazdasági szerepvállalásának játékelméleti megközelítéséhez. Jog, Állam, Politika. 2011/3. szám. 153-165.o.

6. Az állam gazdasági szerepvállalásának piactorzító hatása – Gondolatok a kockázati tőkeprogramok kapcsán, in Smuk Péter (szerk.): Az állam és jog alapvető értékei II. Konferenciakötet. 2010. 11-20.o.

7. Az állam részvétele a kockázati tőkefinanszírozásban. Savaria University Press, 2012. Megjelenés alatt. [társszerző: Kovács Balázs]

8. Rationality of state subsidies – a theoretical approach. In: Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2011. Hradec Králové:MAGNANIMITAS, 1. vyd. 2011. ISBN 978-80-904877-0-3

9. Az állami cselekvés játékelméleti megközelítése. KHEOPS Tudományos Konferencia.  ISBN 978-963-87553-8-4.

10. A kockázati tőke jogi fogalmának meghatározása. Jog, Állam, Politika, 2012/1. 109-123.o.

 

Konferencia-előadások

 

2005. dec. 2-3. SZE MTDI Fiatal kutatók szimpóziuma, Győr: Befektetés és biztosítás 1989 után a magyar és közép-európai piacon.

2006. február 15. Kockázati tőke konferencia, SZE MTDI szervezésben, Győr A kockázati tőke szerepvállalásának nehézségei Magyarországon

2006. március 23.  Régiók a Kárpát-medencén innen és túl c. nemzetközi konferencia a bajai Eötvös József Főiskola szervezésében: A kockázati tőkebefektetések szerepe és tendenciái Magyarországon.

2006. április 26. OTDK Doktori Szekció, Miskolc: A kockázati tőkebefektetések jogi környezete.

2007. május 30. KHEOPS Tudományos Konferencia, Mór, A kockázati tőke jelene és jövője Magyarországon

2007. november 16. FIKUSZ – Üzleti tudományok: Fiatal Kutatók Szimpóziuma, Budapest Műszaki Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar: Financings SMEs in the EU.

2008. május 16. Szeged SZTE Racionális választás és emberi magatartás a gazdasági és üzleti döntésekben. Állami beavatkozás a gazdaságba: a gazdasági és politikai racionalitás

2008. 11.15. Győr Batthyányi Lajos Jogász Szakkollégium 13. szimpóziuma. Gondolgatok a tőzsdei válságról és annak hatásairól.

2009. 07.20. Győr Batthyányi Lajos Jogász Szakkollégium Summes School 2009. SME financing with ventrure capital.

2010. 05.05. Győr Politikai Régió – Régiópolitika. A kockázati tőke szerepe a gazdaságfejlesztésben.

2010. 12. 10. Győr SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Az állam és jog alapvető értékei. Az állam gazdasági beavatkozásának piactorzító hatása – Gondolatok a kockázati tőkeprogramok kapcsán

2011. 02.08.  Hradec Králové (Csehország) Pravni ROZPRAVY 2011 Rationality of state subsidies – a theoretical approach.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00