Dr. Ferencz Jácint publikációi

Regionalizáció a mezoszinten – A közigazgatás korszerűsítése Magyarországon. In: Szigeti Péter (szerk.): Leviatán, Tomus II. Győr, 2005. Universitas Kht. Győr 187-224. p.

A munkához való jog egyes kérdéseiről. In.: Lehoczkyné – Petrovics (szerk.): Liber Amicorum – Studia Ida Hágelmayer dedicata I. Budapest, 2005. ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 149-160. p.

Az egyenlő bánásmód elve az Európai Unióban – a jogalkotás legújabb fejleményei és a magyar esélyegyenlőségi törvény. (Társszerző: Dr. Petrovics Zoltán) In.: Egresi Katalin (szerk): Fiatal oktatók tanulmányai 3. Győr, 2006. Universitas-Győr Kht. 53-89. p.

Egyenlőtlen bánásmód? – A fogyatékosok foglalkoztathatósága. In: Humán Saldo, Budapest, 2006/6. 205-252. p.

Kertész István emlékére – Recenzió A fegyelmi felelősség alapkérdései… c. művéhez In.: Egresi Katalin (szerk): Fiatal oktatók tanulmányai 4. Győr, 2006. Universitas-Győr Kht. 196-210. p.

Fegyelmi felelősség. Munkavédelem. In: (Szerk.) Fodor T. Gábor: Munkajog az élelmiszeriparban - Általános és ágazati kérdések. ÉÁPB Budapest, 2006. 85-87. p. és 120-122. p.

 

A munkáltató kártérítési felelőssége. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2007/4. 6-9. p.

A munkáltató által okozott károk típusai és köre. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2007/5. 6-9. p.

A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a munkajogban. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2007/6. 4-6. p

A munkaviszony létesítését megelőző eljárás. A pályázat. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2007/7. 2-4. p.

A munkaviszony jogellenes megszűntetése és következményei. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2007/8. 5-7. p.

A munka bére. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2007/10. 5-8. p.

A végkielégítés szabályozása a közalkalmazotti jogviszonyban. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2007/10. 8-10. p.

A munkarend és a munkaidőkeret az Mt-módosítás után. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2007/11. 1-3. p.

Alapvető munkavédelem és munkavédelmi érdekképviselet. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2007/12. 9-11. p.

A munkaszerződés kötelező és fakultatív tartalma. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2008/2. 1-3. p.

A felmondási idő jogi természete. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2008/3. 7-9. p.

A fegyelmi szabályozás a Munka Törvénykönyvében. Véralkohol-vizsgálat a munkaviszony alatt. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2008/4. 1-3. p.

A gondnokság alá helyezett személyek munkavállalása. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2008/5. 11-13. p.

Sztrájk. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2008/6. 1-3. p.

A munkabér védelméről. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2008/7. 1-4. p.

A munkaszerződés módosítása. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2008/8. 1-3. p.

A munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2008/9. 11-14. p.

A munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó munkáltatói tájékoztatás. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest, 2008/10. 11-12. p.

A Németországi Szövetségi Köztársaság fuvarozási és közlekedési hatósági intézményrendszere. In: Bihari – Patyi (szerk.): Dr. Szalay Gyula tiszteletére, hatvanötödik születésnapjára. Győr, 2010. Széchenyi István Egyetem, 158-166. p.

 

Konferenciákon tartott előadások:

 

Esélyegyenlőségi szabályozás az EU-ban és Magyarországon. Távmunka az esélyegyenlőség jegyében a nyugat-dunántúli régióban. Nyugat-magyarországi Egyetem – Jövő Szakképzéséért Alapítvány Győr, 2007. október 25-26.

Die Aufhebung der Arbeitsverhältnisse in Ungarn. COFOLA – Conference for young lawyers. Masaryk University Brno (CZ), 2008. május 13-14.

The labour law aspects of the economic crisis. COFOLA – Conference for young lawyers. III. International conference of Doctoral Students and Young Scholars Masaryk University Brno (CZ), 2009. május 27-29.

Az iskolaszövetkezetek jogi szabályozása. „Diákmunka szervezetten, biztonságban” Iskolaszövetkezetek Országos Szövetsége Budapest, 2009. szeptember 10.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00