Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatásai:

  • Az agrár-környezetvédelmi jog

Az agrár-környezetvédelmi jog az agrárium környezet-igénybevételének negatív következményeit megelőző, csökkentő, illetőleg a környezetállapot mezőgazdasági művelés hatása alatt álló területeken történő fenntartását, javítását (pl. élőhely-fejlesztés) célzó jogi normákat összefogó jogterület.
Az agrár-környezetvédelem két legfontosabb célterülete, a természeti értékek, természeti erőforrások védelme és az ehhez kapcsolódó, kifejezetten antropocentrikus cél, a fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek, élelmiszerek minőségének, szermaradvány-, illetve szennyezőanyag-mentességének biztosítása (élelmiszer-biztonság) egyaránt jogi eszközök igénybevételével kényszeríthető ki, ugyanakkor a közvetett, gazdasági befolyásolásra alkalmazott ösztönző eszközök sem nélkülözhetik a jogi kereteket.
Az agrár-környezetvédelem jogi aspektusa, az agrár-környezetvédelmi jog a jogrendszernek egy közelmúltban növekedésnek indult területe, amely kapcsolódási pontot képez az agrárjogi és a környezetjogi szabályozás
között, a két „keresztülfekvő”, vegyes szakjog sajátos vegyületeként. Elnevezése (agri-environmental law, Agrarumweltrecht, droit de l’agroenvironnement) is hűen tükrözi határterületi természetét. A környezetjog részeként éppúgy besorolható, ahogy természetesen agrárjogi kötődése is fogalmilag feltéphetetlen.

  • A munkajogi felelősség

A munkajogi felelősség a gazdasági élet egészét és az egyéni munkaviszonyok dinamikáját is átható terület, a jogtudományban és azon belül a munkajogban is különös jelentőségű. A tanszék oktatói tudományos kutatásaik és publikációik során kiemelten foglalkoznak a jogterület változásaival, amely a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (új Mt.) hatályba lépésével – és a munkajogi felelősségi szabályok teljes revíziójával – további kutatási lehetőséget jelent hosszú távon. A munkajogi felelősségi kutatások eredményeit dr. Ferencz Jácint 2014-ben benyújtani tervezett doktori értekezésében is felhasználja.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00