Dr. Szegedi András PhD.

Doktori Értekezésének nyilvános vitáján

egyetemi docens

Egyetemi tanulmányait 2001-ben fejezte be az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának győri képzési helyén, summa cum laude eredménnyel. Ettől az évtől kezdődően a Széchenyi István Egyetemen (illetve jogelődjénél) egyetemi tanársegéd, majd 2005-től egyetemi adjunktus. 2004-ben Spanyolországban a Generalitat Valenciana, a Centro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT) és az Universitat Jaume I ösztöndíjasa, 2005-ben a nagy tekintélyű firenzei Instituto Universitario Europeo-n végez kutatómunkát. Jogi szakvizsgáit 2005-ben fejezte be „kiváló” minősítéssel. Nyelvismerete: angol, spanyol, német, de hosszabb-rövidebb ideig oroszt és olaszt is tanult.

A közösségi kartelltilalom elemzésével foglalkozó PhD. disszertációját 2006-ban készítette el, melyet 2007-ben summa cum laude eredménnyel védett meg. Kutatási területei: kartelljog, versenyelméletek, társasági jog, kereskedelmi jog. Számos szakmai publikáció szerzője, illetve előadó szakmai konferenciákon belföldön és külföldön egyaránt, állandó résztvevője a Veszprémi Akadémiai Bizottság Gazdasági és Polgári Jogi Munkabizottságának, illetve az ELSA jogászegylet győri egyesületének alapító tagja.

Oktatott főbb tárgyak: Társasági és szövetkezeti jog, Kereskedelmi jog, A magyar üzleti jog alapjai, Társasági jog Európában, A nemzetközi versenyjog egyes fejezetei.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Bejelentkezés a 2. félévre (neptunon keresztül) 2017. január 26. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Vizsgaidőszak vége 2017. január 28. 16:00 - 17:00
Tantárgyválasztás 2017. január 30. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Szenátusi ülés 2017. január 30. 14:00 - 16:00