Dr. Szalay Gyula CSc.

Egyetemi tanulmányait 1968-ban fejezte be az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 'cum laude' eredménnyel, az ügyvédi jogtanácsosi szakvizsgát 1972-ben tette le. Nyelvismerete: angol, német.

Jogi előadóként, majd jogtanácsosként kezdte pályáját, 1972-tol a Győr-Sopron Megyei Gazdasági Döntőbizottságon döntőbíróként, majd a Győri Megyei Bíróságon megyei bírósági bíróként dolgozott a gazdasági ügyszakban. 1978-tól a Széchenyi István Egyetemen (illetve jogelődjén) tevékenykedik. Az általa ellátott vezetői feladatok: intézeti igazgatóhelyettes, intézeti igazgató, oktatási rektorhelyettes, 2007. január 1-től 2012. december 31-ig dékán.

Kandidátusi disszertációját, melynek címe 'A fizikai elosztás joga rendszerbe foglalásának lehetőségei és korlátai', 1995-ben védte meg. Kutatási szakterülete: a kereskedelmi jog, különös tekintettel a társasági és cégjogra, továbbá a fuvarozás, szállítmányozás jogának belföldi és nemzetközi vetületei.

Társadalmi tisztségei: Veszprémi Akadémiai Bizottság - Gazdasági és polgári jogi munkabizottság: elnök, Magyar Jogászegylet Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete: elnök, Magyar Lovasszövetség Fogathajtó Szakbizottság Felső-dunántúli régió: elnök.

Kitüntetések: 1987 - kiváló munkáért, 1997 - a Magyar Köztársaság arany érdem keresztje, 2000 - 'Pro Universitate' díj, 2006 - Győr Megyei Jogú Város Bisinger József ezüst emlékérem.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Selejtezés leadási határideje 2017. április 24. 00:00 - 2017. május 9. 23:55
Finanszírozási forma módosítására jelentkezés 2017. április 24. - 2017. április 29.
Munkaszüneti nap 2017. május 1.
Munka ünnepe 2017. május 1.